Neler yeni
  • Dreamboxturk.Com Sitemize devamlı konu acıcak devamlı online olan mod ve adminler alınacak irtibat direk admin nickine yapılması rica olunur...

Hadis Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
“Allah Teâlâ bu konuşamayan hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor!..”

(İbn-i Hacer, el- Metâlibü’l-Âliye, II, 226/1978)
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

(Bakara 264-265)
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
“Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.”

(Bakara, 120)
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki: “Bana ancak, ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?”

Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “(Bana emrolunanı, ayırım yapmadan) size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı, bilmiyorum.”

“Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.”

(Enbiyâ 107-110)
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
“Kim kardeşine bir yıl küserse, bu tıpkı kanını dökmek gibidir.”

[Ebû Dâvud, Edeb 55]
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
Peygamberlik öncesi dönemdir. Kölesi Harise oğlu Zeyd’in babası ve amcaları yıllarca süren aramalardan sonra Mekke’ye gelip oğullarını bulurlar ve Hz. Muhammed (asv)’den onu kendilerine satmasını rica ederler. O tebessümle cevap verir:
“Kendisine sorun, gitmek istiyorsa, hürdür, para gerekmez.” der.
Harise oğlu Zeyd ise Hz. Muhammed (asv)’i tercih eder.
Başta akrabaları herkes şaşırmıştır. Zeyd’in bu jesti üzerine elinden tutarak onu Mekke’nin ana meydanına, Kâbe’nin önüne götürür ve yüksek sesle Mekkelilere duyurur:
“Bu benim kölem Harise oğlu Zeyd, artık hürdür ve benim evlatlığımdır!..”
Ve Zeyd o günden sonra Muhammed oğlu Zeyd diye çağrılmaya başlanır.[22]

[22]Afzalur Rahman, a.g.e., I/45
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!
11 – Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine!
12 – Buna “yalan” diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.

* Mutaffîfin Sûresi
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.

{Ra’d, 13 / 12}
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”
(Âl-i İmrân, 159)
 

admin

Site Admin
Yönetici
Sayfa Yönetimi
Katılım
12 Eki 2020
Mesajlar
151,390
Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arasında yüz yıl(lık yürüme mesafesi) vardır.”

Tirmizi, Cennet 4, (2531).
 
Google ads alanı